Στοιχεία επικοινωνίας και εγγραφής

Παρακαλούμε, διαβάστε τις οδηγίες και δώστε τις πληροφορίες που απαιτούνται στο σύνδεσμο πιο κάτω:

https://lms.cocreate2learn.eu/survey/start/29f15027-dc0f-4602-8b8c-315dea7690f0

Προβολές
715 Total Views
1 Members Views
714 Public Views
Ενέργειες
0 Αρέσει
0 Δεν αρέσει
0 Σχόλια
Κοινή χρήση στα κοινωνικά δίκτυα
Σύνδεσμος κοινής χρήσης
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Παρακαλώ σύνδεση to share this webpage by email.