Οδηγίες Σύνδεσης σε Διαδικτυακή Πλατφόρμα Επικοινωνίας

13 – 24 Ιουλίου 2020,  Ώρα: 15:00 – 17:00 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής)

Συνολικά 10 διαδικτυακές συναντήσεις

Τα παιδιά θα δημιουργήσουν συνεργατικά το δικό τους ψηφιακό παιχνίδι, σύμφωνα με το πρόγραμμα των συναντήσεων που δίνεται στη συνέχεια.

Παράλληλα, στόχος είναι να καλλιεργήσουμε τις πιο κάτω δεξιότητες, που είναι πέρα από απαραίτητες στην εποχή μας:

  • Συν-εργατικότητα

  • Επικοινωνία

  • Κριτική Σκέψη

  • Επίλυση Προβλημάτων

  • Καινοτομία

Τα εργαστήρια συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό έργο  «Co-create2Learn»

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 99587884 ή στείλτε μας email στη διεύθυνση:  trainings@eurocyinnovations.com . 

Προβολές
739 Total Views
1 Members Views
738 Public Views
Ενέργειες
0 Αρέσει
0 Δεν αρέσει
0 Σχόλια
Κοινή χρήση στα κοινωνικά δίκτυα
Σύνδεσμος κοινής χρήσης
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Παρακαλώ σύνδεση to share this webpage by email.