Κεφάλαιο 3.3: Μελλοντικές Τάσεις

Για να πάρετε μια εικόνα για τις μελλοντικές τάσεις στην ανάπτυξη έξυπνων κτιρίων.
Να κατανοήσετε την ενσωμάτωση των έξυπνων κτιρίων του μέλλοντος στην ευρύτερη έννοια των έξυπνων πόλεων και των έξυπνων δικτύων.
Για να δείτε τις αναμενόμενες εξελίξεις λογισμικού και τις βελτιώσεις συντήρησης σχετικά με τα έξυπνα κτίρια.
Προβολές
775 Total Views
0 Members Views
775 Public Views
Ενέργειες
0 Αρέσει
0 Δεν αρέσει
0 Σχόλια
Κοινή χρήση στα κοινωνικά δίκτυα
Σύνδεσμος κοινής χρήσης
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Παρακαλώ σύνδεση to share this document by email.

Ενσωμάτωση στον δικό σας ιστότοπο.
Επιλέξτε σελίδα για να ξεκινήσει με