Κεφάλαιο 1.4: Ανάλυση κόστους

Να κατανοήσετε την χρονική αξία του χρήματος.

Για να κατανοήσετε τους στατικούς δείκτες απόδοσης.

Για να κατανοήσετε τους δυναμικούς δείκτες απόδοσης.
Προβολές
784 Total Views
0 Members Views
784 Public Views
Ενέργειες
0 Αρέσει
0 Δεν αρέσει
0 Σχόλια
Κοινή χρήση στα κοινωνικά δίκτυα
Σύνδεσμος κοινής χρήσης
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Παρακαλώ σύνδεση to share this document by email.

Ενσωμάτωση στον δικό σας ιστότοπο.
Επιλέξτε σελίδα για να ξεκινήσει με