Κεφάλαιο 1.4: Ανάλυση κόστους

Να κατανοήσετε την χρονική αξία του χρήματος.

Για να κατανοήσετε τους στατικούς δείκτες απόδοσης.

Για να κατανοήσετε τους δυναμικούς δείκτες απόδοσης.
Views
975 Total Views
0 Members Views
975 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this document by email.

Embed in your website
Select page to start with