Γενικές Πληροφορίες

13 – 24 Ιουλίου 2020,  Ώρα: 15:00 – 17:00 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής)

Συνολικά 10 διαδικτυακές συναντήσεις

Τα παιδιά θα δημιουργήσουν συνεργατικά το δικό τους ψηφιακό παιχνίδι, σύμφωνα με το πρόγραμμα των συναντήσεων που δίνεται στη συνέχεια.

Παράλληλα, στόχος είναι να καλλιεργήσουμε τις πιο κάτω δεξιότητες, που είναι πέρα από απαραίτητες στην εποχή μας:

  • Συν-εργατικότητα

  • Επικοινωνία

  • Κριτική Σκέψη

  • Επίλυση Προβλημάτων

  • Καινοτομία

Τα εργαστήρια συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό έργο  «Co-create2Learn»

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 99587884 ή στείλτε μας email στη διεύθυνση:  trainings@eurocyinnovations.com . 

Views
691 Total Views
1 Members Views
690 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this webpage by email.