Κεφάλαιο 1.3: Επίδειξη μέσω υφιστάμενων πλατφορμών

Να κατανοήσετε τις αλληλεξαρτήσεις των υποσυστημάτων λειτουργίας κτιρίων μέσω των πραγματικών υπαρχόντων παραδειγμάτων.
Views
904 Total Views
1 Members Views
903 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this document by email.

Embed in your website
Select page to start with