Κεφάλαιο 3.2: Τεχνικές σημασιολογικής δια-λειτουργικότητας και συλλογιστικής για την αντιμετώπιση της ετερογένειας των συσκευών και των δεδομένων

Θεωρίες λογικής, αφαιρετική εξαγωγή και δηλωτικές γλώσσες.

Το όραμα της σημασιολογίας σε έξυπνα κτίρια.

Αναθεώρηση των στοιχείων παρακολούθησης και ελέγχου.

Δημιουργία μοντελοποίησης «Πραγμάτων» κτιρίου, σημασιολογικός σχολιασμός, σημασιολογική αντιστοίχιση και σημασιολογικός συλλογισμός για αυτόματη διαμόρφωση .
Views
930 Total Views
1 Members Views
929 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this document by email.

Embed in your website
Select page to start with