Πρόγραμμα Συναντήσεων

Συνάντηση 1 - Δευτέρα 13 Ιουλίου, 15:00 - 17:00

 • Επίλυση τεχνικών θεμάτων και καθορισμός κώδικα επικοινωνίας κατά τις συναντήσεις

 • Γνωριμία παιδιών με εκπαιδευτή και μεταξύ τους. 

 • Καλλιέργεια αισθήματος ομάδας. Τα παιδιά, αν θέλουν, θα πουν λίγα πράγματα για τον εαυτό τους και θα ακούσουν τους άλλους.

 • Στόχος των Εργαστηρίων - Η σημασία και τα πλεονεκτήματα του συμμετοχικού σχεδιασμού.

 • Κατανόηση των στόχων της συμμετοχικής διαδικασίας σχεδιασμού και ο τρόπος με τον οποίο θα κατακτηθούν αυτοί οι στόχοι.

 • Παραδείγματα ψηφιακών και άλλων παιχνιδιών. 


Συνάντηση 2 - Τρίτη 14 Ιουλίου, 15:00 - 17:00

 • Συζήτηση όρων σχεδιασμού παιχνιδιού, όπως οι Μηχανισμοί, οι Δυναμικές και η Περιπλοκότητα.

 • Αναγνώριση των χαρακτηριστικών, όπως σκηνικό, χαρακτήρες που παίζουν, χαρακτήρες που απλώς υπάρχουν στο περιβάλλον, κινούμενα αντικείμενα, έλεγχοι, κτλ.

 • Εξερεύνηση και συζήτηση για υπάρχοντα παιχνίδια όσον αφορά:

  • Κανόνες για το στήσιμο ενός παιχνιδιού.

  • Κανόνες για την πρόοδο του παιχνιδιού. 

  • Κανόνες για την επίλυση. Πως τελειώνει το παιχνίδι;

  • Αν το παιχνίδι έχει κάποιο αποτέλεσμα (όπως νίκη ή ήττα), πως προσδιορίζεται το αποτέλεσμα αυτό;

  • Ξεκαθάρισμα της διαφοράς μεταξύ του σκοπού του παιχνιδιού (του στόχου) και του σκοπού του κάθε παίκτη ατομικά (η στρατηγική για να κατακτήσει τον στόχο αυτό).

 • Συζήτηση σχετικά με την αφήγηση, τα συναισθήματα και τα πράγματα που κάνουν ένα παιχνίδι καλό ή κακό.


Συνάντηση 3 - Τετάρτη 15 Ιουλίου, 15:00 - 17:00

 • Επεξήγηση του Προτύπου Περιγραφής Σχεδιασμού (Design Descriptor Template) παιχνιδιού

 • Το κάθε ένα από τα μέτη αναλύεται ξεχωριστά, με αναφορά σε παραδείγματα παιχνιδιών που έχουν μελετήσει οι μαθητές σε προηγούμενες συναντήσεις.

 • Αποδόμηση και ανάλυση παραδειγμάτων παιχνιδιών ως προς τα επί μέρους στοιχεία σχεδιασμού.


Συνάντηση 4 - Πέμπτη 16 Ιουλίου, 15:00 - 17:00

 • Καταγραφή ιδεών και επιλογή ιδέας

 • Σκεφτόμαστε ένα παιχνίδι που θα θέλαμε να αναπτύξουμε (brainstorming)
  Θα προτείνουμε το γενικό πλαίσιο και μια λίστα με θέματα και τα παιδιά θα συζητήσουν και θα επιλέξουν με τι θέλουν να ασχοληθούν. Κάποια θέματα είναι:

  • Εργειακή απόδοση: οικολογικό σπίτι, θέμα, ηλεκτρική ενέργεια, φαγητό, παράθυρα, απομόνωση, ανοιχτή πόρτα, ηλεκτρικές πρίζες, φώτα, νερό.

  • Καθαρό και ασφαλές περιβάλλον: καθαρό πάρκο, δάση, βουνά, δρόμοι, λιβάδια, αποφυγή πυρκαγιάς και σκουπίδια.

  • Ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες: δράση καθαρισμού, αφαίρεση σκουπιδιών για προσβασιμότητα.

  • Συμμετοχή των τουριστών με διευκόλυνση τους στην πόλη μας.

  • Αποφυγή βίαιης συμπεριφοράς, όπως σε άτομα, ή τεμαχισμός δέντρων, κυνηγώντας ζώα, σίτιση ψαριών, κτλ..

 • Επιλογή ιδέας με βάση τη γνώμη της πλειοψηφίας των παιδιών αλλά με προσπάθεια ενσωμάτωσης περισσότερων από μιας ιδέας.

Συνάντηση 5 - Παρασκευή 17 Ιουλίου, 15:00 - 17:00

 • Εισαγωγή σε λογισμικό δημιουργίας παιχνιδιών (Stencyl ή Scratch) για να δουν τα παιδιά πως μπορούν να το αξοιοποιήσουν στην συνέχεια για την δημιουργία του δικού τους παιχνιδιού.

 • Μικρά παραδείγμα από εκπαιδευτή και εργασία παιδιών εξ αποστάσεως για όποιον επιθυμεί.

Συνάντηση 6, 7, 8, 9 - Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 20-23 Ιουλίου, 15:00 - 17:00

 •  Δημιουργία του παιχνιδιού

 • Το κάθε παιδί θα αναλάβει κάποιο ρόλο στην ομάδα, όπως π.χ. η συλλογή υλικού, η μελέτη του θέματος, η συγγραφή κώδικα, κτλ.

 • Στόχος είναι η ολοκλήρωση της δημιουργίας του παιχνιδιού σε όποιο βαθμό μπορέσουμε. Η έμφαση δεν δίνεται στην τελειοποίηση του αποτελέσματος, αλλά στη διαδικασία και στη συμμετοχή. 

Συνάντηση 10 - Παρασκευή 24 Ιουλίου, 15:00 - 17:00 

 • Παρουσίαση του αποτελέσματος από όσα παιδιά επιθυμούν.

 • Παρουσίαση του ρόλου που είχε το κάθε παιδί στη δημιουργία του παιχνιδιού, τι δυσκολίες συναντήσαν, κτλ.

 • Ανακεφαλαίωση του τι μάθαμε όσον αφορά την συμμετοχική μάθηση και τη δημιουργία παιχνιδιών.

 • Αξιολόγηση της εμπειρίας στο Διαδικτυακό Καλοκαιρινό Σχολείο

Θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής σε όλα τα παιδιά (ηλεκτρονικά, σε μορφή PDF).

Views
834 Total Views
1 Members Views
833 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this webpage by email.